Informácie o výskume COVID-19 prístupné na jednom mieste ponúka ERA portál Slovensko

Pre zjednodušenie prístupu k informáciám o COVID-19 vo vzťahu k Európskemu výskumnému priestoru, vrátane programu Horizont 2020, pripravilo CVTI SR samostatnú webovú sekciu na ERA portáli Slovensko.

Výskumníci a inovátori na celom svete dnes hľadajú možnosti ako pomôcť v boji proti šíreniu sa koronavírusu. Dôležitým nástrojom pre každé ďalšie kroky v tomto procese sú najmä správne a rýchle informácie.   

Na vzniknutú situáciu reaguje aj odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR spravujúci národný portál venovaný Európskemu výskumnému priestoru. Kolegovia pripravili prostredníctvom známeho ERA portál Slovensko samostatnú sekciu, ktorá zjednoduší prístup k potrebným informáciám.

„Novovytvorená sekcia združuje informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov publikovaných prostredníctvom Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Národnej kancelárie Horizontu a iných spolupracovníkov. Na tejto stránke môžu nájsť všeobecné informácie Európskej únie, výzvy na projekty ku COVID-19, prístupy k dátam a infraštruktúre, informácie o ochorení a tiež opatreniach prijatých vo vzťahu k programu Horizont 2020,“ konkretizujú kolegovia spravujúci ERA portál.

Webová sekcia COVID-19 Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov je pravidelne aktualizovaná.

Posledný update stránky: 2020-04-14 16:17