IEEE English for Engineering

Spoločnosť IEEE vytvorila v spolupráci s vydavateľstvom Cambridge University Press unikátny výučbový
program anglického jazyka pre inžinierov a profesionálov z technických odborov s názvom IEEE English for Engineering.

Prihlasovacie údaje:
Username: cvtisr
Password: e4etrial

IEEE English for Engineering dohromady ponúka až 45 hodín online kurzov rozdelených do
4 základných modulov:

  • technická angličtina - hovorené slovo
  • technická angličtina - počúvanie
  • technická angličtina - písanie
  • čítanie technických publikácií

Posledný update stránky: 2012-10-22 17:00