Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.        

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória – Inovácia – patrila biomedicíne. Vďaka víťazovi - MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces môže byť aj u nás riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.     

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória – Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa z Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. Podľa slov jedného z pôvodcov, Andreja Kuncu, je úžasné získať takéto ocenenie za svoju prácu. „Pracujeme na výskume ochrany lesa  proti škodlivému hmyzu alebo hubám, ktoré sa premnožujú v našich lesoch. Keďže je trend znižovať používanie pesticídov, tak sme sa zamerali na výskum biologických prípravkov a materiálov.“ Pôvodcovia tejto inovácie v procese ochrany a komercializácie už niekoľko rokov spolupracujú s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré aj zaslalo nomináciu do súťaže. Vďaka správnemu prístupu k veci v procese transferu technológií má táto inovácia veľký potenciál byť komerčne úspešnou a pomáhať k zdravším lesom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie – Počin v oblasti transferu technológií. Cenu za TIP UPJŠ prišla prevziať Renáta Bačárová, ktorá vyzdvihla pôvodcu myšlienky počinu – profesora Pavla Miškovského, riaditeľa TIP UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej práce, a to nielen na tomto projekte. „Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať technologický inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje aj hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“ 

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií, jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo „Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.“

Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Posledný update stránky: 2021-12-08 17:14