Hostíme medzinárodné podujatie o výskumných informáciách na Slovensku

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň uskutoční v dňoch 20.-22.11. na Slovensku. Hostiteľom bude  CVTI SR a míting sa uskutoční v jeho priestoroch na Lamačskej 8/A.

Témou mítingu budú Výskumné informácie a otvorená veda (Research Information and Open Science). Hlavným prednášajúcim bude Jean-Claude Burgelman, ktorý je zodpovedný za európsky projekt otvorenej vedy  European Open Science Cloud (EOSC).  

Míting je určený zástupcom univerzít, ústavov SAV a iných organizácií výskumu a vývoja, manažérom vedy a výskumu, zástupcom ústredných orgánov štátnej správy a poskytovateľom grantov, a v neposlednom rade aj  odborníkom z oblasti IKT, ktorí sa problematike výskumných informácií venujú.

V rámci podujatia budú prezentované štandardy EÚ pre výskumné informácie (dátový formát CERIF), množstvo úspešných prípadových štúdií zo zahraničia, a do programu bude zaradená aj  regionálna sekcia, na ktorej  odznejú príspevky  nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných stredoeurópskych krajín.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.eurocris.org/activities/membership-meetings/bratislava-strategic-membership-meeting-november-2017 .

Ak platí, že:

Ste univerzita, ústav SAV alebo iná organizácia zaoberajúca sa vedou a výskumom;

Vám záleží na tom, aby ste Informovali  verejnosť  o vašich aktivitách a výsledkoch prehľadne a jasne;

Chcete vedieť viac o tom, že výskumné informácie majú svoje pravidlá a európske štandardy, ktoré sú aplikované v podobe systémov aktuálnych výskumných informácií  (CRIS – Current Research Information System)

... potom je míting určený práve Vám.

Registrácia, ktorá je bezplatná aj pre nečlenov euroCRIS zo Slovenska, je k dispozícii na tejto stránke: https://en.xing-events.com/DOONQKP

REGISTROVAŤ SA JE MOŽNÉ DO 13. NOVEMBRA 2017

www.eurocris.org

Posledný update stránky: 2017-11-02 15:04