Horizont Európa – bližšie k vám!

Ide o podujatie, ktoré bude v piatich slovenských mestách a jeho cieľom bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Sme veľmi radi, že nášho podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe alebo COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

Bližšie informácie o podujatiach a registrácii nájdete na ERA Portál Slovensko

Posledný update stránky: 2023-09-12 12:18