Horizont Európa – bližšie k vám! – Košice

Logo Horizon EuropeNárodná kancelária Horizontu pripravila v spolupráci so slovenskými univerzitami podujatie Horizont Európa – bližšie k vám! 

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Cieľom seminára bude predstaviť program Horizont Európa v piatich slovenských mestách.  

Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe alebo COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA). 

  • Prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov.
  • Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet príp. ako nájsť projektových partnerov. 

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom tejto Excel tabuľky). 

Prvý seminár sa bude konať 28. – 29. septembra 2023 v UVP Technicom, Nemcovej 5, Košice.

Nasledovať budú semináre v ďalších mestách.  Na podujatie je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť.

Registrácia na podujatie v Košiciach je už otvorená a nájdete ju v dolnej časti stránky. 

Termíny seminárov:

Zdroj: Národna kancelária Horizontu   

Posledný update stránky: 2023-09-07 15:16