Global eJournal Library

Global eJournal Library - databáza článkov z časopisov s otvoreným prístupom (Open Access) z najrôznejších oblastí ľudského poznania.
Dohromady spracováva 22 000 titulov časopisov od viac ako 8000 vydavateľov.

Prístup pre registrovaných používateľov CVTI SR prostredníctvom vzdialeného prístupu do 30. 6. 2016

Posledný update stránky: 2016-05-04 10:05