Generálny riaditeľ CVTI SR na čínskom fóre o formáte Virtuálneho centra transferu technológií. Spôsob ako uľahčiť spoluprácu strednej a východnej Európy s Čínou.

Dňa 12. októbra 2018 sa v čínskom Pekingu uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev európskych krajín v Pekingu.

Za Slovensko na podujatí vystúpil prof. RNDr. Ján Turňa CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa venoval téme spolupráce Číny a 16 európskych krajín v oblasti inovácií a transferu technológií.

V rámci predmetného formátu spolupráce je práve Slovenská republika zodpovedná za oblasť vedy, techniky a inovácií. Slovensko, prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR, tiež v roku 2015 iniciovalo vytvorenie tzv. Virtuálneho centra pre transfer technológií formátu SVE+ČĽR a zabezpečuje koordináciu aktivít na strane európskych krajín.

Virtuálne centrum dostupné na webovej adrese http://vttc.eu/ sa stalo platformou zameranou na koordináciu a uľahčenie spolupráce medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy v oblasti inovácií a transferu technológií.

Informácie z oblasti vedy a techniky sú dopĺňané a aktualizované priamo zástupcami jednotlivých krajín, čo vytvára predpoklady na to, aby sa z virtuálneho centra stal efektívny nástroj na rozvoj technologickej spolupráce Číny a krajín strednej a východne Európy.

Najbližšie podujatie venované spolupráci SVE+ČĽR v oblasti inovácií sa uskutoční v Bosne a Hercegovine v roku 2019. Predchádzajúce ročníky tohto podujatia sa konali striedavo v Číne a Bratislave.

http://vttc.eu/

Posledný update stránky: 2018-10-18 09:29