Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2014

pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2014, ktorú organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností dňa 24. apríla 2014 v hoteli Centrum v Košiciach.  Ústrednou témou konferencie je plné využitie tvorivého potenciálu inžinierov a technikov v oblasti technických inovácií. Konferencia dáva priestor na názory a informácie o stave v oblasti technických inováciíí na Slovensku, o systéme štátnej podpory inovácií, riadení procesov transferu technológií, ochrane autorstva a ďalších aspektoch problematiky.

Bližšie informácie a prihláška sú na webstránke konferencie www.fits.zsvts.sk.

Posledný update stránky: 2014-02-21 13:22