Finančné pravidlá v programe H2020 predstaví komunikačná kampaň Európskej komisie

Audítori, skúsení manažéri grantov, ale aj podporovatelia výskumných pracovníkov pri realizácii projektov a rovnako i administratívna podpora v tejto oblasti. Všetkým tým je určená komunikačná kampaň Európskej komisie o finančných pravidlách H2020. Podujatie sa bude konať 25. júna v priestoroch CVTI SR.    

Cieľom Komunikačnej kampane EK o finančných pravidlách v programe Horizont 2020 (H2020) je poskytnúť podrobné vysvetlenie existujúcich finančných pravidiel H2020 a predstaviť najlepšie postupy na implementáciu projektov.Hovoriť sa bude aj o personálnych nákladov v projektoch RIA a IA a na audit personálnych nákladov v project-based remuneration.

Cieľovými skupinami podujatia sú audítori, skúsení manažéri grantov, ľudia podporujúci výskumných pracovníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych útvarov.

Podujatie sa bude konať 25. júna 2019 v priestoroch CVTI SR.

Odkaz na web streaming podujatia bude distribuovaný deň pred podujatím.

Registrácia na podujatie v priestoroch CVTI SR

Registrácia na web streaming

Pozvánka a program

Posledný update stránky: 2019-06-25 09:25