FabLabNet – inšpiruje nových, existujúcich aj budúcich inovátorov naprieč strednou Európou

  nový dokument projektu FabLabNet

Čo je FabLabnet?

FabLabNet

FabLabNet stavia na prepojení stredoeurópskych fablabov, s cieľom zvýšiť inovačnú kapacitu regiónu strednej Európy.

Projekt FabLabNet je kofinancovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v Strednej Európe.

Cieľom projektu je prispieť k novému výrobnému modelu, ktorý bude distribuovaný a dostupný prostredníctvom medzinárodných aktivít určených na budovanie, podporu a posilnenie lokálneho inovačného ekosystému. FabLabNet má záujem vnímať potreby predovšetkým malých a stredných technologických podnikov a zároveň sa spájať sa so vzdelávacími inštitúciami, ako sú školy, univerzity a výskumné centrá.

FabLabNet – inšpiruje nových, existujúcich aj budúcich inovátorov naprieč strednou Európou 

Posledný update stránky: 2017-06-06 14:37