FabLab Bratislava privítal partnerov medzinárodného projektu

Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo aktuálne druhý tematický míting medzinárodného projektu FabLabNet, do ktorého je aktívne zapojené. Partneri projektu sa stretli v bratislavskom Fablabe.

Aktuálny stav doteraz realizovaných aktivít a riešenie tých ďalších bolo hlavnou témou nedávnej diskusie na stretnutí partnerov medzinárodného projektu FabLabNet. Tento v poradí druhý tematický míting organizovalo CVTI SR ako partner projektu. Kolegovia z ďalších partnerských inštitúcií tak mali príležitosť navštíviť náš bratislavský Fablab.

„Stretnutie nám opäť pomohlo vymeniť si s kolegami nazbierané skúsenosti a vzájomne sa tak inšpirovať. Potrebné bolo prekonzultovať i konkrétne pilotné aktivity, pripomenúť si jednotlivé povinnosti a termíny, ale zaoberali sme sa tiež rozpočtom a čerpaním finančných zdrojov,“ konkretizuje Hanka Kubánová z Fablabu.       

Dôležitou súčasťou stretnutia bolo prerokovanie, akým spôsobom bude riešená kontrola projektových výstupov. „Tu sme si povedali, ktorý projektový partner za čo zodpovedá a akým spôsobom. Neobišla sa ani otázka prezentácie projektu navonok. Týka sa to napríklad používania propagačných materiálov, ale aj ich grafickej stránky,“ uzatvára Kubánová.         

Medzinárodný projekt FabLabNet tvorí konzorcium deviatich partnerov z rovnako deviatich krajín Európy ako sú Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko  a Slovensko.

Cieľom projektu je podporiť potenciál kreatívnych dielní takzvaných fabrication laboratories - fablabov a plnohodnotne ich začleniť do existujúceho inovačného ekosystému. Rovnako je záujem tieto fablaby navzájom sieťovať a zapojiť nových aktérov do systému.      

Bratislavský míting sa konal v dňoch 27. – 28. septembra 2017. Ďalší je pripravovaný približne o pol roka v Rakúsku, vo Viedni.

Projekt FabLabNet sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Posledný update stránky: 2017-10-04 15:25