Fablab Bratislava prichádza s novými aktivitami

Tvorivá dielňa Fablab Bratislava ponúka aktuálne priestor pre prezentáciu zaujímavých rozbiehajúcich sa projektov, ale aj tých, ktoré majú už konkrétne výsledky.  

Vývojári, dizajnéri, umelci, študenti či široká verejnosť sa môžu v bratislavskom Fablabe zoznámiť so zaujímavými nápadmi, úspešne zrealizovanými myšlienkami, ale predovšetkým s ľuďmi, ktorí za tým všetkým stoja a chcú zdieľať svoje skúsenosti.

Tí, ktorí by sa radi zapojili do niektorého zo začínajúcich projektov môžu Fablab navštíviť každú druhú stredu v mesiaci. Pripravená bude vždy prezentácia určitej nápaditej myšlienky, ktorá potrebuje na svoje zhmotnenie ešte čas a najmä spolutvorcov. A práve jej prezentovanie má účastníkov motivovať k zainteresovaniu sa do samotnej realizácie. Vytvorený priestor je určený, tak pre tých čo chcú predstaviť svoj nápad, ale i pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do spolupráce.   

Každá tretia streda v mesiaci prinesie prezentáciu úspešného projektu, ku výsledku ktorého dopomohol svojimi technológiami a zázemím práve Fablab. Tí, ktorí sa pochvália svojou prácou majú byť inšpiráciou pre ostatných a zároveň majú priblížiť možnosti, ktoré bratislavská tvorivá dielňa ponúka.               

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke www.fablab.sk

Fablab Bratislava je  FabLab Bratislava je partnerom projektu FabLabNet, ktorý je implementovaný v rámci programu Interreg Central Europe.

 

Posledný update stránky: 2017-02-01 10:30