FabLab Bratislava je už otvorený

Tvoriť, skúsať a využívať pri tom tie najmodernejšie technológie. To  je priestor , vo svete dobre známy ako FabLab. (Fabrication Laboratory). Jedno takéto kreatívne miesto má už aj mesto Bratislava a slúžiť chce širokej verejnosti. Najmä však študentom, podnikateľom či vedcom.

FabLab bol slávnostne otvorený  4. novembra 2014 o 13. hod., v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) za účasti zástupcov všetkých partnerských inštitúcií, predstaviteľov univerzít, ale i študentov, podnikateľov a širokej verejnosti.  ... Na zhmotňovaní myšlienok vo FabLabe sa chcú podieľať desiatky záujemcov.

  FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA FABLAB 

  Otvorili sme FabLab Bratislava - mediálne výstupy

  informačný leták - FabLab

http://www.fablab.sk/

oficiálny web FabLab

Nájdete nás na FACEBOOKU ... aj fotografie z inštalácie FabLab

 

Posledný update stránky: 2014-11-19 14:33