Európska komisia zverejnila aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020

Dňa 2. júla 2019 Európska komisia zverejnila finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020. V aktualizovanom pracovnom programe sa teraz uvádzajú úplné tematické texty všetkých tém do roku 2020, ktoré sa predtým uverejňovali len ako titulky. Okrem toho boli do takmer všetkých programových častí programu Horizont 2020 pridané nové témy.

Rozpočet, ktorý je k dispozícii pre výzvy na predkladanie projektov v roku 2020, sa celkovo zvýšil o 6,4% (oproti roku 2019) na 11 miliárd EUR. Pre finálnu fázu programu Horizont 2020 tak bude pre výskumno-inovačné aktivity k dispozícii najväčší ročný rozpočet od spustenia programu.

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2018-2020 na rok 2020 bude podporovať politické priority Európskej komisie v nasledovných oblastiach:

  • Budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,7 miliardy EUR
  • Obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb: 1,8 miliardy EUR
  • Bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR

VIAC INFORMÁCIÍ Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (výzvy na rok 2020) zverejnená

Posledný update stránky: 2019-07-11 13:52