Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

logo Elsevier

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom v časopisoch vydavateľstva Elsevier bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov.

Podujatie sa uskutočnilo 6. marca 2024 v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava.

Záznam z podujatia

 

Posledný update stránky: 2024-03-07 08:14