Elektronické knihy z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií a podpory podnikania

Cambridge Books Online - 25 titulov kníh     logo Cambridge University Press  

Elgaronline - 30 titulov kníh    logo Elgaronline

Vstup

Posledný update stránky: 2015-02-11 08:35