Elektronické informačné zdroje sú cez vzdialený prístup už dostupné

Prístup k elektronickým informačným zdrojom v CVTI SR už znova funguje

Posledný update stránky: 2021-11-03 07:43