E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh.

„Čítali ste počas koronakrízy e-knihy? Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a prezraďte nám Vaše používateľské zážitky z praxe. Vyplnenie dotazníka je anonymné a zaberie Vám len sedem minút.“ Európsky projekt, ktorého cieľom je zdigitalizovať 15 tisíc kníh 20. a 21. storočia aktuálne motivuje vyplniť dotazník, ktorý zisťuje naše skúsenosti s e-knihami.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je partnerom projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens). Projekt chce podporiť spoluprácu s lokálnymi komunitami používateľov a občanmi. Tí sa majú aktívne podieľať na výbere materiálov na digitalizáciu a získať bezproblémový prístup k digitalizovaným knihám.

Takúto aktívnu participáciu podporuje v súčasnosti aj dotazníkový prieskum.Prieskum prebieha v rámci spomínaného európskeho projektu EODOPEN v 11 krajinách EÚ. Centrum vedecko-technických informácií SR je partnerom projektu a aktívne sa tak zapojilo aj do tejto činnosti,“ uvádza Tomáš Fiala, odborný pracovník CVTI SR.

Ako ďalej Fiala spomína, vďaka dotazníku sa má získať širší prehľad o používateľských skúsenostiach s čítaním e-kníh, vrátanie získania pozitívnej či negatívnej spätnej väzby s používaním zariadení na čítanie elektronických kníh a ich formátov.

Dotazník má i formu pre nevidiacich a slabozrakých, v ktorom sa rovnako zisťujú ich používateľské skúsenosti s e-knihami.

DOTAZNÍK napríklad zisťuje koľko času venuje respondent čítaniu jednej e-knihy, ale aj do akej miery oceňuje jednotlivé funkcionality e-kníh či aké zariadenie považuje za najvhodnejšie pre ich čítanie.

Partnerské konzorcium EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) tvorí 15 inštitúcií z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy.

Výskum v rámci projektu sa realizuje z dôvodu, aby sme vedeli zostaviť súbor európskych odporúčaní pre vytváranie a distribúciu e-kníh. Nasledovať budú odborné školenie pre zamestnancov knižníc, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií,“ uzatvára k dotazníku Fiala.

E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh.

Posledný update stránky: 2020-05-05 12:21