Dve tisíc vysokoškolákov môže získať takzvaný Európsky vodičský preukaz na počítač. Testy zrealizujú v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie

Európsky vodičský preukaz na počítač -  ECDL - European Computer Driving Licence je certifikátom, vďaka ktorému sa absolventi môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov. Zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovanom trhu. Aktuálne má dvetisíc vysokoškolákov možnosť získať tento certifikát bezplatne prostredníctvom národného projektu  IT Akademia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie budú zabezpečovať akreditované centrá.         

Medzinárodný certifikát ECDL nie je len o informatike. Prostredníctvom získaných zručnosti vie študent rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí.

Takzvaný „vodičák na počítač“ je možné získať bezplatne v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých sa vykonáva skúška:

M2 – Základy práce s počítačom

M3 – Spracovanie textu

M4 – Tabuľkový kalkulátor

M5 – Používanie databáz

M6 – Prezentácia

M7 – Základy práce online

M9 – Práca s obrázkami a grafikou

M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len dvetisíc vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja.

V prípade záujmu o vzdelávanie a skúšku, potrebných k získaniu certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára.

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá. Sú nimi Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu, študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.   

ZÍSKAJ BEZPLATNE MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT ECDL

Posledný update stránky: 2018-06-28 13:45