Duševné vlastníctvo podniku predstavuje potenciál, ktorý je potrebné dobre poznať a správne využiť

Centrum vedecko-technických informácií SR – Stredisko patentových informácií PATLIB pripravilo k tejto problematike seminár, ktorý dá odpovede na viaceré otázky:

Aká má byť stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku ?

Na túto otázku dá odpoveď bývalá predsedníčka Úrady priemyselného vlastníctva Ing. Darina KYLIÁNOVÁ.

Jej prezentácia na úvod skonkretizuje pojmy patent a úžitkový vzor.  Dozvieme sa,  v ktorých prípadoch je vhodné dať prednosť úžitkovému vzoru,  a v ktorých patentu. Neobíde ani finančnú stránku priemyselno-právnej ochrany a priblíži aká by mala byť stratégia takejto ochrany.   

Ako budovať značku a imidž svoje firmy?

Ing. Zdena HAJNALOVÁ z Úradu priemyselného vlastníctva ponúkne informácie týkajúce sa zápisu ochrannej známky podľa Obchodného zákonníka. Priblíži jednak finančné náklady na zápis známky, ale i náležitosti samotného návrhu na zápis. Nebudú chýbať ani praktické rady a odporúčania v tomto smere.   

Aké sú riešenia pre ochranu takéhoto duševného vlastníctva ?  

Stredisko PATLIB poskytuje v oblasti riešenia priemyselno-právnej ochrany rôzne služby. Vo svojej prezentácií ich priblíži PhDr. Ľubomír KUCKA z PATLIBu. Objasní problematiku voľne dostupných databáz, možnosti ich vyhľadávania a predstaví jednotlivé bezplatné služby strediska.  

    

 

Seminár STRATÉGIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA PODNIKU sa koná:

DŇA 16. JÚNA 2015

V ČASE OD 9. 30 hod. DO 12. 15 hod.

V PRIESTOROCH CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

 

Konkrétnejšie informácie o prihlasovaní sa na podujatie a samotnom podujatí  na e-mailovej adrese:

livia.paskalova@cvtisr.sk 

POZVÁNKA / Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku

Posledný update stránky: 2015-05-12 10:33