„Duševné vlastníctvo a jeho ochrana je ONLINE.“

Získať rešerš či skonzultovať otázku ohľadom ochrany duševného vlastníctva a jeho komerčného využitia je možné aj v súčasnej situácii. Odborníkov oslovte e-mailom alebo cez Skype.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR) sa aktívne podieľa na celoslovenskej podpore slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií v oblasti transferu technológií a poskytuje tiež konzultácie k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva pre podnikateľov a širokú verejnosť. Jednotlivé odborné činnosti zabezpečuje na úrovni CVTI SR Odbor transferu technológií (OTT).

V aktuálnej situácii obmedzení súvisiacich s koronavírusom naši kolegovia z OTT poskytujú mnohé zo svojich služieb prostredníctvom elektronického prostredia.

„Mnohé z našich služieb boli i doteraz poskytované v online rozhraní. Išlo napríklad o rešerše či žiadosti o expertné podporné služby. Ďalšie zo služieb, ako napríklad konzultácie je možné presunúť do podoby 'na diaľku',“ uvádza Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií.

Ako Kubiš ďalej uvádza, jediné čo nie je v aktuálnom režime možné využiť sú služby Špecializovanej študovne.

Aké konkrétne služby CTT pri CVTI SR poskytuje a akým spôsobom je možné sa s kolegami spojiť nájdete na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT).

Posledný update stránky: 2020-04-08 11:12