!! DO 31.5. 2018 !! - Poď zmeniť „zelenú“ myšlienku na „zelený“ biznis

„Eko“ je IN! Všetci tí inovátori či startupisti, ktorí majú rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu sa môžu aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu.

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola alebo ak chcete Green Innovation and Entrepreneurship Summer School sa aktuálne po prvom úspešnom ročníku v Nemecku presúva na Slovensko.

Na inovátorov, študentov, ale aj startupistov, ktorý pracujú na riešení určitej služby alebo produktu v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja čaká intenzívny päťdňový workshop. Hlavným cieľom je, aby zúčastnení získali nové znalosti v oblasti zhodnocovania svojho potenciálneho biznis plánu, ale aj jeho financovania, marketingu či ochrany duševného vlastníctva.

K dispozícii budú mať účastníci expertov z oblasti ekoinovácií a tzv. zeleného sektora, od ktorých môžu získať profesionálnu spätnú väzbu. Svoje vlastné projekty odprezentujú zúčastnení na záver pred odbornou porotou.

Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube, spolufinancovaného fondmi Európskej únie ERDF, IPA, ENI. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických SR informácií (CVTI SR).  

„Do Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy sa môžu prihlásiť startupové tímy, ale aj individuálne 'eko' talenty. Urobiť tak môžu do 31. mája 2018 vyplnením registračného formulára. Samotná zelená letná škola sa uskutoční v dňoch 25. až 28. júna 2018. Ako dôležité si dovoľujeme zdôrazniť, že účasť na podujatí je bezplatná, “ dopĺňa Nina Bratková z CVTI SR.

Registračný formulár, ako aj ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.ecoinnovative.eu

Green Innovation and Entrepreneurship Summer School 

Posledný update stránky: 2018-06-05 08:49