Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Aby sa dnešný absolvent uplatnil na trhu práce musí mať dobrý vedomostný základ. Poskytnúť mu ho môže iba také vzdelávanie, ktoré reaguje na súčasné trendy. O tom, akým spôsobom sa má výučba odzrkadľujúca aktuálnu digitálnu transformáciu realizovať, diskutovali stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia spoločne s odborníkmi z IT praxe.

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania sa stali ústrednými témami tohtoročnej výročnej konferencie Programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike - NetAcad 2020. Učitelia stredných a vysokých škôl získali množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe.

Ako v úvode konferencie uviedol Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR), podujatie má o to väčší význam, že ide o súčasť veľkého projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Ide o významný národný projekt, ktorý realizuje CVTI SR spoločne s ďalšími partnerskými inštitúciami.

„Digitalizácia je kľúčová. A ja som rád, že vďaka programu sieťových akadémií tu už 20 rokov vyrastajú a sú experti v tejto oblasti. Z mojej pozície urobím všetko preto, aby sa toto podujatie rozvíjalo i naďalej,“ zvýraznil Ján Kyselovič.

Rovnako spomenul, že pevne verí v predĺženie realizácie národného projektu v ďalšom období. A to s ambíciou pokračovať v týchto aktivitách minimálne ďalších desať rokov.

„Aby sme digitalizáciu, sieťovanie, systém práce na najmodernejších technologických princípoch v rámci vzdelávania dodržali. Vyškolili ľudí, ktorí nebudú utierať prach z robotov, ale budú ich riadiť. Systémovo rozvíjať našu spoločnosť, to je úloha, ktorá stojí práve pred mladou generáciou,“ uzatvoril Kyselovič.     

Význam vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií zdôraznila aj Viera Babišová, generálna riaditeľka Sekcie stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). „Pandémia vyžadovala silné nasadenie učiteľov a riaditeľov škôl. Neustále hľadali možnosti ako ďalej vzdelávať. Nebolo by to však možné bez spolupráce so spoločnosťami v oblasti IT technológií. Tie svojou rýchlou reakciou školy, učiteľov, aj žiakov podporili,“ uviedla Babišová.                        

Pozornosť však upriamila na nedostatky, ktoré ukázala pandémia. Konkrétne poukázala na to, že je nevyhnutné pracovať na zlepšení technologických možností škôl a doškoľovaní učiteľov. Potrebné je mať i ľudí, ktorí technológiám rozumejú na profesionálnej úrovni. Tu práve spomenula vzdelávanie prostredníctvom Sieťových akadémií. Tí, ktorí takýmto vzdelávaním prešli, môžu byť podľa nej tí najpovolanejší.          

Výročná konferencia sa konala 19. júna 2020. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu sa aktuálne 19. ročník konferencie uskutočnil online formou, s využitím Národnej teleprezentačnej infraštruktúry a videokonferenčného systému Webex. Priestory CVTI sa stali „symbolicky“ jedným z hlavných vstupných bodov on-line konferencie, kde bolo celé podujatie otvorené a celodenne moderované. V úvodnej časti konferencie sa v priestoroch CVTI SR konalo, ako súčasť programu konferencie, aj slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií NAG 2020 spojené s odovzdaním cien víťazom.

„Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci Programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov, z ktorých najlepší sa súťaže NAG 2020 zúčastnili“  dopĺňa František Jakab, predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Podujatie NetAcad 2020 je organizované v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie. Viac informácií o cieľoch, realizovaných aktivitách, výstupoch a výsledkoch projektu  sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke www.itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

 

Posledný update stránky: 2020-06-22 13:18