CVTI SR spolupracuje už na štvrtej sérii webinárov na tému duševného vlastníctva

Startupisti, podnikatelia, záujemcovia o podnikanie, vedeckí pracovníci či študenti. Tí všetci, ako i ďalší záujemcovia majú opäť možnosť spoznať problematiku duševného vlastníctva bližšie. V sérii bezplatných webinárov ju odborníci priblížia na základe jednotlivých tém.

„Séria troch webinárov na tému duševné vlastníctvo Vás prevedie touto problematikou a priblíži Vám špecifiká v oblasti technických riešení, dizajnov, ochranných známok, know-how a tiež diel podľa autorského zákona, ktorým je napríklad softvér. Dozviete sa, ako ochrániť konkrétny typ predmetu priemyselného vlastníctva na Slovensku a tiež vo svete a ako Vám v tomto procese pomôžu patentoví zástupcovia,“ konkretizuje  Mária Pospíšilová z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CVTI SR.  

Ako podotkla, je dôležité vedieť nielen svoje inovácie chrániť, ale rovnako neporušovať práva iných subjektov k udeleným patentom a úžitkovým vzorom, či zapísaným dizajnom a ochranným známkam. Webinár priblíži, ako a kde získať bezplatné rešeršné služby či komplexné poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií. Od  jeho ochrany po komercializáciu.

Webináre sú bezplatné. Nutná je len online registrácia, na každý webinár zvlášť. Následne bude záujemcovi odoslaný odkaz na pripojenie sa k webináru,  v čase jeho konania.  

Aktuálna séria webinárov vznikla na základe spolupráce Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach s naším Centrom transferu technológií pri CVTI SR. A zároveň v rámci aktivít CVTI SR ako člena konzorcia Enterpise Europe Network, a tiež v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK II,“ dopĺňa Pospíšilová.

Okruhy tém a termíny konania webinárov:

Duševné vlastníctvo - nehmotný majetok v podnikaní  l 15. 10.2020, 13:00 - 15:30

Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel l 29. 10.2020, 13:00 - 15:30

Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby  l 5. 11. 2020, 13:00 - 15:30

 

 

 

Posledný update stránky: 2020-10-14 12:09