Vzdelávacie programy sú schválené MŠVVaŠ v rámci inovačného vzdelávania č. oprávnenia 6/2019-IV.

CVTI SR - Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

  • Inovačné vzdelávacie programy - Národný projekt IT Akadémia
  • Inovačné vzdelávacie programy a prihlášky mimo NP IT Akadémia
  • Ostatné kurzy a prihlášky

Viac informácií na oficiálnej webovej stránke Školských výpočtoých stredísk v časti VZDELÁVANIE.