CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

Podujatia Týždňa otvoreného vládnutia sa mali konať pôvodne v septembri. V posunutom, októbrovom termíne, sa budú konať zaujímavé podujatia aj k problematike vedy a výskumu u nás. CVTI SR chystá webinár k občianskej vede.

„Radi by sme dali do pozornosti online podujatia, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020, a ktoré sa týkajú problematiky vedy a výskumu na Slovensku. Tieto podujatia mali byť súčasťou nášho septembrového Týždňa otvoreného vládnutia 2020,“ uvádza Lucia Lacika, kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Úrad).

Ako prvé z podujatí spomína Lacika webinár Občianska veda na Slovensku, ktoré pripravil Úrad práve v spolupráci s CVTI SR. Podujatie spadá do Týždňa otvoreného prístupu. Webinár o občianskej vede s hosťami zastupujúcimi niekoľko slovenských projektov sa uskutoční 21. 10. 2020 o 10.00. Na podujatie je potrebná registrácia.  

 „Občianska veda zapája širšiu verejnosť do vedeckého výskumu. Pomáha vedcom získať alebo spracovať také množstvo údajov, ktoré by pre nich inak bolo ťažko dostupné. Zároveň rozvíja občiansku spoločnosť, približuje vedu občanom a občanov vede. Pozýva ľudí, aby sa pripojili, aby veda bola aj „ich vec“. Priložiť ruku k dielu môžu študenti, pedagógovia, amatérski záujemcovia o vedu, programátori – v podstate každý, kto je ochotný venovať trochu voľného času konkrétnemu projektu, ktorý považuje za zmysluplný. Hoci pojem občianska veda nie je na Slovensku príliš známy, realizujú sa tu v rôznych podobách aktivity občiansko-vedného charakteru, ktoré chceme predstaviť,“ upresňuje Zuzana Stožická, odborná pracovníčka Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR. 

Zároveň doplnila, že napriek online podobe podujatia bude interaktívne. Otázky do diskusie budú môcť záujemcovia  zasielať prostredníctvom chatu. Sledovať ho bude možné prostredníctvom živého vysielania.

Lacika z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti približuje aj  panelovú diskusiu, ktorá bude hľadať odpovede na otázku: Ako by mali spolupracovať vedecké a verejné inštitúcie? „Túto diskusiu organizujeme v spolupráci s občianskym združením SOVVA a veľmi nás teší, že pozvanie do diskusie pod moderátorskou taktovkou výkonného riaditeľa o.z. SOVVA p. Daniela Straku prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, Miroslav Fikar, rektor STU a Petra Dzurovčinová, CIO, Mesto Bratislava,“ konkretizuje Lacika.

Diskusia sa uskutoční online, vo štvrtok, 22. októbra 2020 od 16:00 do 17:30 a bude streamovaná prostredníctvom Youtube kanálu OGP Slovensko naživo. Aj v tomto prípade budú môcť účastníci klásť otázky. Detaily k diskusii nájdu záujemcovia na sociálnej sieti Facebook, v samostatnej udalosti.


webinár Občianska veda na Slovensku l PROGRAM


Úvod  Občianska veda l  Zuzana Stožická, Centrum vedecko-technických informácií SR

Školský program Enviróza l Veronika Páričková, Slovenská agentúra životného prostredia)

projekt so zapojením žiakov pomáha lokalizovať environmentálne záťaže.

Visitor  Ladislav Pekárik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

mapuje šírenie nepôvodných druhov na Slovensku a nedávno zverejnil druhú verziu aplikácie, ktorá umožňuje občanom zaznamenávať výskyt týchto druhov.

Výskyt užovky stromovej v Bratislave l Šimon Marko, katedra zoológie Prif UK

prostredníctvom Facebookovej skupiny získava údaje o najväčšom a najohrozenejšom druhu hada na Slovensku.

Posledný update stránky: 2020-10-19 16:12