CVTI SR sa chystá na Biznis raňajky InQb. Téma: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní – Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?

Srdečne vás pozývame na seminár „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“ Cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou vynálezov a technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem.

Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých podnikanie je založené na unikátnych technických riešeniach – otázka ich ochrany je teda pre ne viac ako aktuálna. Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru. Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.

Skúsení lektori Vám na seminári predstavia možnosti ochrany vynálezov a technických riešení, a tiež  spôsoby, ktoré Vám pomôžu predísť porušovaniu práv iných subjektov. Počas workshopu si na vlastných notebookoch s lektorom, na praktických príkladoch vyskúšate, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných patentov, patentových prihlášok, či úžitkových vzorov. 

Čo sa dozviete:

  • Ako možno ochrániť vynález či technické riešenie – patent, úžitkový vzor
  • Význam ochrany patentom/úžitkovým vzorom – budovanie konkurenčnej výhody
  • Porušovanie skorších práv k patentu či úžitkovému vzoru
  • Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete?
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na stav techniky pred podaním patentovej prihlášky

PROGRAM

  9.00 –   9.50    Vynálezy, technické riešenia a ich ochrana v podnikaní (RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.)
10:00 – 10.40    Workshop: Rešerš – nástroj na zisťovanie unikátnosti (PhDr. Ľubomír Kucka)
10.40 – 11.00    Diskusia a osobné konzultácie s lektormi

Podujatie je organizované v rámci projektu  VIP4SME

 

 

The VIP4SME project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 641012. The positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.

 


 

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ, je však potrebné sa vopred REGISTROVAŤ – TU.

 

Miesto konania
Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15 Bratislava
Dátum konania
14. 6. 2018
Čas konania
9.00 – 11.00 hod.
 

 

Posledný update stránky: 2018-06-04 10:15