CVTI SR pripravuje jednu z najrozsiahlejších akcií v rámci európskeho predsedníctva Slovenska

Centrum vedecko-technických informácií bolo poverené organizovaním konferencie REinEU 2016. Konferencia je špičkou  v podujatiach v oblasti nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií.    

Konferencia REinEU 2016 si za svoj cieľ dáva dostať do pozornosti význam vedy, výskumu a inovácií v rámci rozvoja ekonomiky európskeho priestoru a jeho reindustrializácie. Pričom najdôležitejším sa stáva ich vplyv na klasické výrobné odvetia.

Zámerom je poskytnúť priestor nielen medzinárodnej komunite z oblasti vedy a výskumu, ale i zástupcom komerčného prostredia.  Súčasťou podujatia majú byť preto také sprievodné akcie ako  rozsiahly matchmaking, expozície progresívnych  podnikov a univerzít, posterová sekcia či návštevy podnikov v Bratislave a okolí.      

Konferencia je príležitosťou ponúknuť slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020, ktoré budú otvorené v polovici roku 2016.

Konkrétnejšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke konferencie

http://www.reineu2016.eu/

 

Posledný update stránky: 2016-04-15 10:39