CVTI SR na čele slovenskej delegácie na III. ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reprezentované generálnym riaditeľom, prof. Jánom Turňom, bolo deklarované ako hlavný európsky partner za krajiny strednej a východnej Európy pre spoluprácu s Čínskou ľudovou republikou v oblasti transferu technológií. Stalo sa tak na už v poradí treťom ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy. Podujatie bolo významne podporené aj zo strany Veľvyslanectva SR v Sarajeve na čele s veľvyslancom Martinom Kačom. 

Významným momentom konferencie uskutočnenej v Sarajeve bol podpis spoločnej deklarácie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. V rámci deklarácie má CVTI SR významné postavenie ako hlavný partner čínskej strany v oblasti transferu technológií, ako uvedené v deklarácii: „podpisujúci členovia deklarácie sa dohodli na posilnení dôležitosti vytvorenia virtuálnej "16 + 1 spolupráce" spoločným Centrom pre transfer technológií "16 + 1 TTC", ako aj na dôležitej úlohe sekretariátu "16 + 1 TTC", kde krajiny východnej a strednej Európy zastupuje Centrum vedecko-technických informácií SR a Čínsku ľudovú republiku zastupuje Ministerstvo vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky.“

Slovenská delegácia tak nadviazala na predchádzajúci, druhý ročník tejto významnej konferencie, ktorá bola zorganizovaná taktiež v Bratislave v novembri 2017 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tradícia organizovania samotného podujatia bola pritom iniciovaná práve na pôde CVTI SR v Bratislave v roku 2015 na Sympóziu SVE 16 + Čína o inováciách a transfere technológií. Na sympóziu bola medzi CVTI SR a čínskou delegáciou podpísaná Deklarácia o vzájomnej spolupráci v oblasti podpory transferu technológií medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a vytvorenie spoločného Centra transferu technológií 16 SVE v Bratislave na Centre vedecko-technických informácií SR.

Prof. Ján Turňa na čele slovenskej delegácie na III. ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy   

Posledný update stránky: 2018-11-13 14:23