CVTI SR je partnerom konferencie s témou internet v rámci krajín V4 a Francúzska

Konferencia IoT EXPO Bratislava 2016 – Internet of Things je príležitosťou pre stretnutie sa kľúčových hráčov k problematike internetu a startupového prostredia v tejto oblasti, v rámci Francúzska a krajín V4.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku spoločne s ďalšími veľvyslanectvami Francúzska v krajinách Višegrádskej štvorky (Česko, Poľsko a Maďarsko) organizujú konferenciu IoT EXPO Bratislava 2016, ktorej cieľom je poukázať na význam technológií a inovácií a zároveň si vymeniť skúsenosti o startupovom prostredí v týchto krajinách.

Podujatia sa zúčastnia tak startupy, ako i malé a stredné podniky, výskumné centrá a tiež zástupcovia takzvaných business anjelov a verejného sektora.

Konferencia sa koná pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Uskutoční sa v termíne 7. a 8. júla 2016.    

Centrum vedecko-technických informácií SR je spoločne s ďalšími inštitúciami partnerom podujatia.      

Konkrétnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke podujatia - http://iotexpo2016.wix.com/bratislava

POZVÁNKA IoT EXPO Bratislava 2016         

Posledný update stránky: 2016-06-03 07:38