CVTI SR hostilo stretnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020

Dňa 6. marca 2018 sa za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Oľgy Nachtmannovej uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Hlavným cieľom stretnutia bolo rokovanie o ďalšom zintenzívnení spolupráce  podporných štruktúr programu s MŠVVaŠ SR s cieľom zvýšiť účasť slovenských výskumných subjektov v poslednom pracovnom programe Horizont 2020 v rokoch 2018-2020.

Počas rokovania štátna tajomníčka oznámila, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja práve vyhlásila výzvu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“, ktorá bola pripravená v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR.  Predseda APVV profesor Masarik vyhlásil, že  hlavným cieľom výzvy  je motivovať slovenských vedcov k podávaniu prihlášok do programu Horizont 2020 a zvýšiť tak čerpanie európskych zdrojov.   

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry  Stanislav Sipko predstavil zámer  komplementárnej podpory projektov schválených v rámci programu Horizont 2020 prostredníctvom výziev Operačného programu výskum a inovácie. V závere účastníci diskutovali o nadchádzajúcich prípravách nového Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021-2027.

zdroj: MŠVVaŠ SR

FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2018-03-08 11:38