CVTI SR bude digitalizovať zmluvy v archíve rezortu zahraničných vecí

Viac ako 2 500 bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv Československej republiky z obdobia rokov 1918-1992, ktoré sú dnes uložené v archíve Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na mikrofišoch, dostane novú digitálnu podobu, aby tak boli ľahšie prístupné vedcom, bádateľom a širokej verejnosti.

Príslušnú dohodu o spolupráci na digitalizácii podpísali 14. januára 2015 na pôde rezortu diplomacie vedúci služobného úradu MZVaEZ SR Pavol Sýkorčin s prof. Jánom Turňom, CSc. generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, zriadeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

MZVaEZ SR týmto krokom prispieva k úsiliu o obnovu národnej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií SR ako aj k podpore elektronizácie štátnej i verejnej správy.

text a foto: MZVaEZ SR

Posledný update stránky: 2015-01-15 16:48