85vyrocie.cvtisr.sk

CVTI SR ako úspešný vedúci partner projektu v Dunajskom nadnárodnom programe

Dunajský nadnárodný program poskytuje príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce a využiť tak možnosť finančnej podpory na realizáciu projektov. CVTI SR je aktuálne riešiteľom a zároveň vedúcim partnerom jedného z takýchto projektov. O príprave projektu Eco Inn Danube informovalo i na Národnom informačnom dni. 

Skúsenosti a odporúčania prezentovalo CVTI SR na Národnom informačnom dni Dunajského nadnárodného programu z pozície vedúceho partnera medzinárodného projektu EcoInn Danube.  

Hovorilo sa predovšetkým o samotnej príprave žiadosti o finančnú podporu. Podstatnou je v tomto prípade tak myšlienka projektu, ako i samotný jeho výsledok. Neoddeliteľnou súčasťou tvorby projektu je poznanie najdôležitejších dokumentov programu, ktoré v podstate každý konkrétny projekt formujú.

Ako pre RTVS povedala Anna Janušová, vedúca Oddelenia Medzinárodnej spolupráce CVTI SR: „V tomto projekte chceme kontaktovať priemyselnú sféru. A keď  budú mať firmy problém napríklad s odpadom alebo energetickou efektívnosťou vo výrobe, tak by sme chceli osloviť výskumný sektor a inovátorov, ktorí by takéto riešenia vedeli poskytnúť.“       

zdroj:

http://www.danube.vlada.gov.sk/uspesny-projekt-musi-byt-orientovany-na-vysledok/

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118750#2094

 

Posledný update stránky: 2017-04-11 11:37
×