CVTI SR aj v súčasnosti pokračuje v popularizácii vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aj v súčasnej situácii ponúka viacero možností, ako ani v domácej izolácii neprídete o aktuálne informácie a zaujímavosti zo sveta vedy a techniky.

Dokumentárne filmy, portréty vedcov aj záznamy z prednášok

Veda z pohodlia domova? YouTube kanál CVTI SR predstavuje jednu z možností ako relaxovať a rozširovať si obzory zároveň. Je na ňom dostupných takmer 550 videí, ako napríklad záznamy z prednášok, portréty slovenských vedcov či dokumentárne filmy.

Potrebujeme vakcíny proti vírusom? Prežijeme bez pohybu? Aké sú súčasné trendy v BIG DATA a umelej inteligencii? Svetelné znečistenie – čo nám hrozí? Zaujali vás tieto otázky? Odpovede nielen na ne vám poskytnú významné slovenské vedecké osobnosti, ktoré prijali pozvanie do vedeckej kaviarne CVTI SR známej pod názvom Veda v CENTRE. Takmer 50 záznamov z týchto prednášok určených širokej verejnosti nájdete v neustále dopĺňanom archíve na YouTube CVTI SR. Mladšie ročníky si svoju dávku vedy môžu dopriať po kliknutí na archív záznamov z Vedeckých cukrární.

Spektrum vedy je starší, ale stále do značnej miery aktuálny cyklus dokumentárny filmov ste mali možnosť vidieť na Dvojke (RTVS). Všetkých 83 dielov tohto cyklu nájdete aj na YouTube CVTI SR.   

V ideálnom svete milovníkov vedy a techniky sú pravými celebritami vedci a technológovia, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zlepšovaniu života nás všetkých. Už takmer 70 portrétov slovenských vedeckých osobností pribudlo do cyklu „Slovenskí vedci“ a verejnosť tak má možnosť spoznať ich tváre, pracovné prostredie či motiváciu k práci vedca. Spoznajte aj vy osobnosti slovenskej vedy a ich fascinujúce profesie.

Keďže sme sa snažili vyjsť v ústrety aj sluchovo znevýhodneným, veľká časť videí zverejnených za posledný rok obsahuje už aj titulky, ktoré je možné následne prepnúť do rôznych jazykových mutácii. Titulky nájdete najmä pri portrétoch Slovenskí vedci a záznamoch z prednášok Veda v Centre či vedecká cukráreň. Zároveň intenzívne pracujeme na príprave titulkov k starším videám.

Portál Veda na dosah a magazín Quark

Čítanie podporuje takmer všetky oblasti myslenia, pomáha pri budovaní slovnej zásoby a rozvíja našu myseľ. A preto, ak pred pozeraním videí uprednostňujete práve čítanie, aj v tejto oblasti ponúka CVTI SR v rámci svojich vedecko-popularizačných aktivít niekoľko možností.

Na vedecko-popularizačnom portáli www.vedanadosah.sk na jednom mieste objavíte všetko o vede, technike, vedeckých osobnostiach, aktuálnych témach, podujatiach a iných zaujímavých aktivitách, s dôrazom na slovenskú vedeckú scénu. Myseľ si môžete potrénovať na rôznych vedeckých kvízoch či hrách a pre odborníkov portál prináša prehľad odborných konferencií ako aj informácie o vednej politike.

Priamo z pohodlia domova alebo cez mobilné technológie sa môžete začítať do aktuálnych článkov magazínu Quark. Ten vám už od roku 1995 každý mesiac prináša 56 strán najnovších informácií o vede, výskume, objavoch a novej technike na Slovensku i vo svete. Tlačená verzia magazínu je naďalej doručovaná jej predplatiteľom a  je dostupná v novinových stánkoch a predajniach s dennou tlačou. Elektronickú verziu magazínu Quark si môžete prečítať na stránke www.quark.sk. Ak ešte nie ste predplatiteľom, môžete sa ním kedykoľvek stať prostredníctvom objednávky.

Virtuálna knižnica

CVTI SR vydalo tiež niekoľko kníh a brožúr zameraných na rôzne oblasti vedy a techniky. Publikácie ako napríklad Naša príroda v kocke či Nanosvet na dlani si máte možnosť objednať cez web www.cvtisr.sk. Väčšina kníh o vede a technike či brožúr napr. o historických osobnostiach slovenskej vedy je však k dispozícií aj v PDF. verzii na stránke www.ncpvat.sk v rubrike Knižnica. Dočítate sa tu napríklad o prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej, priekopníkovi modernej optiky a fotografie Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, či otcovi vodných turbín Jánovi Andrejovi Segnerovi.

Sledujte tiež  naše weby a sociálne siete, kde vám pravidelne prinášame najaktuálnejšie informácie o našich službách a aktivitách.

Posledný update stránky: 2020-04-07 10:22