CVTI SR a Technická univerzita v Košiciach podpísali zmluvu o spolupráci pri hradení patentových poplatkov

Zmluva medzi CVTI SR a Technickou univerzitou v Košiciach bola uzatvorená v rámci národného systému podpory transferu technológií.  Podpísaná bola na pôde CVTI SR dňa 27. 2. 2013.

Viac informácií:

Zmluvnou spoluprácou bližšie k transferu technológií 

Posledný update stránky: 2013-07-02 09:40