85vyrocie.cvtisr.sk

COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

Minister školstva Juraj Draxler dnes, 20.3.2015, diskutoval so slovenským vedcami o možnosti spolupráce v rámci Európskej vedy. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak stalo miestom brainstormingu i prezentácie prípadových štúdií, ako sa môžu slovenskí vedci úspešne pripojiť k európskej vede.

„COST je užitočným rámcom, vďaka ktorému si môžu slovenskí výskumníci vytvárať partnerstvá s inými výskumníkmi a takto sa úspešne vo forme konzorcií zapájať do európskych projektov“,stručne charakterizoval význam programu minister školstva Juraj Draxler

Oficiálna správa z podujatia COST Info Day je dostupná priamo na webovej stránke MŠVVaŠ SR

COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

FOTOGALÉRIA (foto: MŠVVaŠ SR)

Posledný update stránky: 2015-03-20 15:43