COINTT 2021: Vyberáme z prvého konferenčného dňa – spolupráca vedy s praxou, inovačný potenciál Slovenska aj dostupné služby

Akademický a podnikateľský si bude povedomejší už od prvého dňa podujatia, ktoré tieto dva „svety“ spája. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 prináša dnes prezentáciu zástupcu podnikateľského prostredia, ale i izraelského experta na startupy a ich akcelerátory. Títo prezentujúci sú dvoma z troch hlavných rečníkov konferencie. Témy ďalších programových vstupov cielia na legislatívu či vytváranie inovačných centier na Slovensku. Konferencia sa už tradične uskutoční v rámci jej troch TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION stage.   

Konferenčný TECHNOLOGY TRANSFER stage patrí dnes aj prvému z hlavných hostí podujatia. Palo Luka, Chief Operating Officer zo spoločnosti ESET, spol. s r. o. otvorí tému duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou obcou práve na základe skúseností tejto softvérovej spoločnosti.

Na COOPERATION stage sa predstaví druhý kyenote spíker konferencie Tal Catran. Odprezentuje kľúčovú prezentáciu s názvom Collision of Titans! Academy and Industry Must Join Hands.  Vo svete inovácií je známy ako guru startupov a ich akcelerátorov. Prostredníctvom online prenosu účastníkom konferencie priblíži, prečo je dôležité, aby v jednotlivých krajinách išla akademická obec ruka v ruke s priemyslom.

Veľmi aktuálne témy, ktorá v súčasnosti zamestnávajú mysle mnohých, prináša na konferenciu INNOVATION stage. Hovoriť sa bude napríklad o súčasných protipandemických inováciách, vrátane vakcín, a ich význame pre budúcnosť. Tému rozdiskutujú zástupcovia spoločností Pfizer, Axon Neuroscience a Gvorkyan, výrobca unikátnych masiek, ktoré filtrujú i vydychovaný vzduch, čím ho zbavujú choroboplodných častíc. O boji s pandémiou budú hovoriť aj Peter Blaškovitš, bývalý riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), známy virológ Boris KlempaMartin Donoval, expert na IT inovácie.  

Výber z panelových diskusií dnešného dňa:

Kľúčovej téme druhého ročníka COINTT sa venuje panelová diskusia na TECHNOLOGY TRANSFER stage. Ako je to s pozdvihovaním povedomia v oblasti transferu technológií na vedeckovýskumných inštitúciách budú diskutovať Lucia Rybanská z STU v Bratislave s Jaroslavom Noskovičom z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Dankou Moravčíkovou, riaditeľkou projektových a transferových činností SPU v Nitre, profesorom Antonom Čižmárom, prorektorom pre inovácie a transfer technológií na Technickej univerzite v Košiciach a Zdenkom Machalom, vedúcim Katedry astronómie, fyziky zeme a meteorológie na UK v Bratislave.

Kľúčovým zistením minuloročnej konferencie bol fakt o nízkej inovačnej výkonnosti Slovenska. Otázku, ako ju zvýšiť si položia zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ako inak v rámci konferenčného INNOVATION stage.

O faktoch, prečo by mali spolupracovať naše univerzity so slovenskými zástupcami priemyslu, budú hovoriť Michaela Kršková, Chief Innovation Officer Úradu vlády SR, Mária Bieliková, CEO Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Michal Laco, Associate Partner, Civita Slovakia, a to pod taktovkou Michala Kardoša, výkonného riaditeľa SAPIE. Panelová diskusia Innovate Slovakia: Načo nám je vlastne tá spolupráca?  prebehne v rámci COOPERATION stage.

Prezentácie:

Tomáš Klinka (Bukovinsky & Chlipala) a Jaroslav Noskovič (CVTI SR) vo svojej prezentácií na TECHNOLOGY TRANSSFER stage bližšie pomenujú legislatívne prekážky, ktoré sa týkajú procesu transferu technológií. 

Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) predstaví Lenka Bednárová z CVTI SR. Pozornosť upriami nielen na služby poskytované vedeckovýskumným inštitúciám či podnikateľom a fyzickým osobám, ale i na fakt, že CTT pri CVTI SR je jednotným kontaktným bodom, ktorý umožňuje prepojiť vedeckovýskumnú obec s tou podnikateľskou.    

Slovenská agentúra pre rozvoj inovácií a obchodu predstaví na konferencii svoje nástroje na podporu výskumu a vývoja. Barbora Švecová priblíži tie pre podnikateľov. Barbora Szepeová tie, ktoré sú určené pre univerzity.

Dvojdňová konferencia COINTT 2021 je priestorom, kde všetci zainteresovaní do týchto procesov, získajú informácie o stave transferu technológií z akademického prostredia do priemyslu na Slovensku. Poskytne sa im prehľad o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikaní. Spoločne s prezentujúcimi odborníkmi zistia, ako je možné zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska.

PROGRAM COINTT 2021

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií

a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

Posledný update stránky: 2021-10-21 09:27