COINTT 2021│ Ján Kyselovič: „CVTI SR musí zohrávať absolútne kľúčovú úlohu vo vytváraní a akcelerovaní infraštruktúry pre transfer technológií.“

Konferenciu  COINTT 2021, spájajúcu akademický svet s tým podnikateľským, dnes svojím príhovorom otvoril aj Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vo svojich slovách pripomenul, že COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 je jednou z najvýznamnejších konferencií, ktorú CVTI SR organizuje.

Vyzdvihol, že kolegovia napriek sťaženým podmienkam, v rámci opatrení súvisiacich so stále aktívnou pandémiou COVID-19, pripravili takého podujatie, ktoré odzrkadľuje súčasný stav našich možností v rámci transferu technológií a inovácií.    

Teší, ho, že sa kolegom zabezpečujúcim podujatie podarilo prilákať na podujatie viac ako tridsať významných prednášateľov a zostaviť bohatý program v jednotlivých sekciách.

„CVTI SR musí zohrávať absolútne kľúčovú úlohu vo vytváraní a akcelerovaní infraštruktúry pre transfer technológií.“

Myslí si, že aj zo strany vlády je tu podpora, aby CVTI SR vytváralo podmienky pre naše akademické pracoviská v oblasti transferu technológií. „Je naším cieľom, aby to bolo v čo najširšom meradle, aby bolo do toho zapojených čo najviac ľudí, lebo len tak sa dá vystavať pyramída výsledkov a dostať inovácie na Slovenku na špičkovú úroveň.“

Verí v zaujímavú konferenčnú diskusiu a riešenie širokého spektra tém v rámci transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie v podnikateľskom prostredí.  

https://cointt.sk/ ilustračné foto: FB Centrum transferu technológií pri CVTI SR)      

Posledný update stránky: 2021-10-21 09:27