COINTT 2021: Aby prepojenie akademického prostredia a podnikateľov nebolo len symbolické

Akademici, inovátori a podnikatelia si potrebujú spoločne porozumieť. Vnímať vzájomný potenciál pre zhodnotenie svojej práce a pre konkurencieschopnosť. Diskutovať a naštartovať kroky spoločnej spolupráce môžu aj na podujatí, ktoré ich spája. 

V utorok 19. októbra sa začína druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 Hlavných aktérov spája práve preto, aby vzájomne podporili transfer technológií.  

Kľúčovou témou druhého ročníka podujatia COINTT 2021 je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.

Podujatie je priestorom, kde všetci zainteresovaní získajú informácie, aké sú možnosti a spôsoby využívania duševného vlastníctva v podnikaní.

Ako uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Ján Kyselovič, ktoré podujatie organizuje, prax ukazuje, že akademická obec nevýrazne vníma problematiku ochrany vlastného duševného vlastníctva a jeho zhodnotenia v praxi. No a podnikatelia málokedy hľadajú konkurencieschopnosť v duševnom vlastníctve. Hovoriť teda o prepojení akademického a podnikateľského sektora na Slovensku možno doslova len v symbolickej rovine.

Napriek tomu aj jeden z hlavných hostí programu konferencie Palo LUKA, operačný riaditeľ (Chief Operating Officer) zo spoločnosti ESET, spol. s r. o. vníma, že pri spolupráci s univerzitami či inými vedeckovýskumnými inštitúciami je otázka transferu technológií z akademickej pôdy do praxe dôležitá. Je to úloha nielen verejnoprávnych inštitúcií a štátu, ale i firiem. Z jeho pohľadu tak firma podčiarkuje svoju spoločenskú zodpovednosť, no zároveň aj krajina svoju vyspelosť.

Dvojdňová konferencia otvorí okrem samotnej ťažiskovej témy napríklad aj konkrétnu problematiku legislatívnych prekážok pri realizácii transferu technológií u nás. Diskusia sa dotkne témy vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania. A to nielen v poňatí vzdelávania seba samého, ale aj zo strany tých inštitúcií na trhu, ktoré v danej oblasti vzdelávanie poskytujú. Odborníci sa pozrú na to, čo je dôležité pri budovaní inovačného ekosystému, ale aj na to, ako zvýšiť inovačný potenciál Slovenska. Kompletný program nájdu záujemcovia na webovej stránke konferencie.

Počas druhého konferenčného dňa budú vyhlásení aj víťazi tradičnej súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Už po deviatykrát budú ocenené inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, inovátor/ka, ako aj najlepší počin v rámci procesu transferu technológií.       

Podujatie bude prebiehať v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zároveň ho môžu prihlásení účastníci sledovať prostredníctvom živého vysielania. Všetky informácie ku konferencii sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.cointt.sk.

COINTT 2021: Aby prepojenie akademického prostredia a podnikateľov nebolo len symbolické   

PROGRAM COINTT 2021

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií

a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

www.cointt.sk

 

 

 

Posledný update stránky: 2021-10-18 13:11