ČO HOVORIA ... Výstupy a odporúčania z konferencie "Ženy vo vede - Ako zvýšiť účasť žien vo vede?"

Dňa 21. novembra 2017 sa v Bruseli uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom "Ženy vo vede - Ako zvýšiť účasť žien vo vede?", ktorú organizovala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ.

Spracovaných je niekoľko výstupov a odporúčaní, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke SLORD, tak v slovenskom, ako aj anglickom jazyku.

Výstupy a odporúčania z konferencie "Ženy vo vede - Ako zvýšiť účasť žien vo vede?"

Posledný update stránky: 2017-12-19 14:26