Citovanie elektronických dokumentov

24. 4. 2024 o 10:00 hod.

Cieľom webinára je uviesť základný prehľad citovania elektronických zdrojov, ako sú napríklad web stránky, online videá, zvukové
záznamy (podcasty) a pod. na základe normy ISO 690, berúc do úvahy jej zmeny z roku 2021.

Link na živé vysielanie

Posledný update stránky: 2024-04-12 09:38