Chcú posunúť svoj eko-projekt ďalej, zašli na zelenú letnú školu

Na začiatok si povedali, čo znamená byť ekoinovatívny a oboznámili sa dôležitým procesom takzvaného dizajnového myslenia. Účastníci Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy, v pondelok, 25. júna 2018, premiérovo „zasadli do lavíc“ v Bratislave. Začal sa druhý ročník tohto podujatia a potrvá celý týždeň. 

Podujatie Zelená inovačná a podnikateľská letná škola ponúka všetkým či už individuálnym alebo tímovo zohraným „eko-talentom“ príležitosť posunúť sa, v rámci svojej rozpracovanej myšlienky, o krok ďalej. Pomáhať im v tom budú celý týždeň odborníci aj z prostredia takzvaného zeleného sektora. Hovoriť sa bude o zhodnocovaní potenciálu navrhovanej služby či produktu pre životné prostredie a udržateľný rozvoj, ale aj o biznis pláne, marketingu, ochrane duševného vlastníctva a financovaní.

V prvý deň prezentovala účastníkom svoje skúsenosti Andrea Pitzschke, z Economica Austria, jedného z najväčších neštátnych inštitútov pre ekonomický výskum Rakúsku. Účastníci sa spoločne Andreou zamysleli nad primárnou otázkou, ako byť ekonoinovatívny. Andrea sa zamerala, okrem iného, napríklad aj       na problematiku ekoinovatívnosti v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Vo všeobecnosti však poukázala na to, že dôležité je myslieť jednoducho, myslieť lokálne či napríklad zviditeľniť otázku zdravia spotrebiteľa. Pri ekoinovatívnych produktoch a službách je podľa jej vyjadrenia podstatné takzvané: „Think back to nature!“ No a aj zlyhania sú v tomto prípade cestou k úspechu.     

So Simonou Pede, ďalšou odborníčkou, tentokrát z nemeckého bwcon GmbH, sa počas celého popoludnia venovali téme procesu takzvaného dizajného myslenia. Nemecký bwcon predstavuje dôležitú iniciatívu priemyslu v rámci hospodársky mimoriadne silného regiónu Bádensko-Württembersko. Iniciatíva bwcon podporuje kľúčové oblasti podnikania s dôrazom na IKT a inovačné „motory“ v rámci mobility, výroby, energetiky a podobne. Vytvára priestor pre medzisektorovú spoluprácu vývojárov, investorov a používateľov. 

Proces dizajnového myslenia prezentovala Simona ako štruktúrovaný a na človeka zameraný prístup k riešeniu problémov. Pomáha riešiť zvlášť nepríjemné problémy.

Účastníci vítajú túto letnú školu predovšetkým ako príležitosť naučiť sa niečo nové, ale aj posunúť vlastné projekty. „Na Green Summer School jsem se přihlásila z toho z důvodů, protože mi to přišlo jako skvělá příležitost dozvědět se něco nového a prohloubit své znalosti v oblasti životního prostředí. Zároveň je to příležitost k tomu, abychom s kolegyní zapracovali na našem projektu a posunuly ho dál,“ hovorí Lucie Katrincová z Mendelovej univerzity v Brne. Podobne reagovala i spomínaná kolegyňa, Chiara Šimonová: „Na Green Summer School jsem se přihlásila z důvodů prohloubení mých znalostí týkající se ekologických řešení a úspor nejen v ekologicko-environmentálním podnikání, ale i aplikace do běžného života. Dalším důvodem bylo také s kolegyní posunout náš projekt, Sešity, které pomáhají, dál.“                 

Záver jednotlivých dní podujatia bude patriť spoločnej, tímovej práci účastníkov s mentormi.     Vo štvrtok sa už budú zdokonaľovať v komunikačno-prezentačnom nástroji, takzvanom pitchingu, ktorý naplno využijú v piatkovom finálovom prezentovaní svojho produktu alebo služby. Počas trvania letnej školy absolvujú účastníci aj dve exkurzie. Prostredníctvom jednej sa im predstaví ITUD, interaktívny nástroj pre urbanistické a architektonické návrhy. Pri druhej to bude kreatívna dielňa FabLab s modernými digitálnymi technológiami 21. storočia.           

Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube, spolufinancovaného fondmi Európskej únie ERDF, IPA, ENI. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Podujatie je sponzorované spoločnosťou Siemens s.r.o.

    

Posledný update stránky: 2018-07-03 16:54