Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 10. 11. 2016 o 19.00 hod. v Incheba Expo v Bratislave. Ceny odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Galavečer Ceny za vedu a techniku bude výnimočný aj tým, že laureátom bude udelená nová soška Ceny za vedu a techniku, ktorej podoba bola predstavená 7. 11. 2016 v rámci Slávnostného otvárania Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Zlato-platinová plastika pretavená do skla z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu. Odovzdávanie toho ocenenia sa bude konať v prítomnosti významných hostí.

Cena za vedu a techniku

foto: Cena za vedu a techniku

Posledný update stránky: 2016-11-08 09:15