Cena za vedu a techniku 2014

Logá MŠVVaŠ SR, CVTISR, NCPVaT

Jedným z najvýznamnejších podujatí  Týždňa vedy a techniky  je i tento rok udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Po prvýkrát sa odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.

Mená ocenených v tlačovej správe

Fotogaléria

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2014-11-14 16:22