Celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov zaujal odborníkov z Albánska

Podnet na zdieľanie skúseností s prevádzkovaním a fungovaním Antiplagiátroského systému vzišiel zo strany Ministerstva školstva, športu a mládeže Albánska. Na dvojdňovej návšteve v Centre vedecko-technických informácií SR boli prezentované aktivity centra a spoločne sa diskutovalo aj o potenciálnej spolupráci.

Štvorčlennú delegáciu z Albánska tvorili dve pracovníčky Ministerstva školstva, športu a mládeže Albánska, prorektor najväčšej vysokej školy v Albánsku a pracovníčka Národnej knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prezentovalo predovšetkým problematiku prevádzkovania Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) a Antiplagiátorského systému (APS). Rovnako sa však venovalo aj téme hodnotenia vedy prostredníctvom Centrálnych registrov publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ a CREUČ), ale aj Národnej infraštruktúre pre podporu transferu technológií na Slovensku, informačnému systému o vede a výskume SK CRIS a Integrovanému systému služieb k výpočtovým infraštruktúram Dátového centra pre výskum a vývoj.

„Pracovná návšteva bola koordinovaná slovenským veľvyslanectvom v Albánsku a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu cez program CETIR. Ide o Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem. CVTI SR malo pripravené prezentácie k témam, ktoré si albánska strana vyžiadala. Interaktívnejšie boli už potom spoločné konzultácie. Podobne sme  CRZP a APS prezentovali kolegom z Moldavska, Gruzínska či Fínska,“ hovorí Július Kravjar z Odboru rozvoja informačných systémov CVTI SR.             

Ako ďalej doplnil CVTI SR sa tak otvára nová možnosť potenciálnej spolupráce a transferu know-how. Konkrétne sa predpokladá, že albánska strana bude iniciovať požiadavky na spoluprácu, a to nielen v oblasti kontroly originality záverečných a kvalifikačných prác.  

CVTI SR prevádzkuje CRZP a APS už ôsmy rok. Význam Antiplagiátorského systému (APS) ocenila aj Európska komisia v súťaži Európska cena za inováciu vo verejnej správe.  APS tu získal najvyššie ocenenie v kategórii „Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu.“ Na Slovensku mu medzinárodná konferencia ITAPA udelila druhé miesto v kategórii „Nové služby.“ 

Posledný update stránky: 2018-04-19 12:09