Byť videný je dôležité aj vo vede. Webinár zacieli na profily v uznávanej databáze

Profily síce poznáme najmä zo sociálnych sietí, ale neznáme nie sú ani pre vedcov a výskumné inštitúcie. Ako im dodať profesionalitu a viditeľnosť konkrétne na jednej z najuznávanejších svetových databáz poradia odborníci.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo webinár, vďaka ktorému to výskumníci aj ich inštitúcie zvládnu jednoduchšie.

Web of Science (WOS) je jedna z najväčších multidisciplinárnych bibliografických a scientometrických databáz. Využívajú ju mnohé výskumné a grantové agentúry a poskytovatelia finančných zdrojov k hodnoteniu žiadateľov - výskumníkov alebo inštitúcií – pri žiadostiach o finančnú podporu. Je to teda ideálny priestor, kde zviditeľniť svoj výskum. Ale ako?

„Pre výskumníkov, ale aj zástupcov inštitúcií, ktorí majú záujem zatraktívniť svoj profil výskumníka alebo profil inštitúcie v databáze Web of Science sme pripravili odborný webinár. Účastníkom pomôžeme zviditeľniť seba a svoj výskum. Získajú tak výhodu pri hľadaní nových pracovných príležitostí, prípadne pri získavaní financií pre výskum. Jednoducho vedcov a ich inštitúcie naučíme, ako si vybudovať identitu výskumníka, ako ukázať svoju prácu a vedecký vplyv, tak aby si ich všimli hodnotitelia,“ uvádza konkrétnejšie Kristína Muráňová z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, CVTI SR.   

Webinár Ako zviditeľniť svoj výskum vo WOS priblíži účastníkom aj nové funkcie a nástroje v rámci autorských aj inštitucionálnych profilov vo WOS.


Ako zviditeľniť svoj výskum vo WOS │Autorské a inštitucionálne profily

31.3. 2022 10.00 – 11.00 hod. živé vysielanie

 

Posledný update stránky: 2022-03-23 09:28