Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI

Brána k vedeckému poznaniu otvorená V roku 2015 sa uskutoční záverečná odpočtová konferencia projektu NISPEZ o elektronických informačných zdrojoch (EIZ) obstarávaných v rámci tohto projektu s názvom Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI.
V tomto ročníku podujatia budú prezentované odpočty a dosiahnuté výsledky všetkých štryroch aktivít projektu NISPEZ.

dátum konania: 21. máj 2015, 9.00 hod.
miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava,  2. p., konferenčná miestnosť, č. 235
pozvánka a program bude doplnená priebežne

odborný garant podujatia PhDr. Mária Žitňanská
organizačný garant podujatia Mgr. Michal Sliacky
Posledný update stránky: 2015-02-09 09:47