Blíži sa jubilejný 20. ročník ocenenia Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Blíži sa jubilejný 20. ročník ocenenia Vedec roka SR

(plagát)

Posledný update stránky: 2017-05-11 08:54