Bezplatné webináre k témam „na nezaplatenie“

Posunúť vlastnú vedeckú prácu či podnikateľskú aktivitu na úroveň, ktorá ju zhodnotí priamo v praxi dokáže správna ochrana duševného vlastníctva. Či ste vedec alebo podnikateľ zorientovať sa vo vybraných témach takzvaného transferu technológií vám aktuálne pomôžu aj bezplatné webináre.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach a Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR) opätovne otvárajú sériu webinárov zameraných na tému duševného vlastníctva.

Ako z CTT pri CVTI SR konkretizujú, webináre sú určené najmä pre startupy, podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Zúčastniť sa ich môžu aj záujemcovia z radov vedecko-výskumných pracovníkov a študentov.

Okruhy tém a termíny:

11. 3. 2021 │13:00 - 15:30 │Duševné vlastníctvo - nehmotný majetok v podnikaní

18. 3. 2021 │13:00 - 15:30 │Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov

25. 3. 2021 │13:00 - 15:30 │Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby


Webináre sú bezplatné. V prípade záujmu je potrebné sa vopred registrovať online, na každý webinár zvlášť. V čase konania konkrétneho webinára sa pripojíte cez následne zaslaný odkaz.

Podujatie je realizované v rámci aktivít CVTI SR ako člena konzorcia Enterpise Europe Network a tiež v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK II.  

Aktuálne informácie o aktivitách CTT pri CVTI SR a ďalšie informácie z oblasti transferu technológií prináša najnovší NEWSLETTER.

Posledný update stránky: 2021-03-08 12:58